Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Irena Bilińska-Stempień, ul. Sosnowa 4, 78-425 Biały Bór.
  2. Dane zbierane są tylko i wyłącznie do wykonania usług: wróżba, horoskop, usługa ezoteryczna.
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  4. Podanie danych jest dobrowolne ale i niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Realizacja usługi bez podania danych takich jak imię nie będzie możliwa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji Usługi